Medlemsträff 2018-02-15

Kamratföreningen bjuder in till medlemsträff den 15 feb kl. 17 i Tingshuset,

Nynäsvägen 8 i Västerhaninge. Föreningen serverar ärtsoppa a 100 kr.

Dryck tillhandahålls till självkostnadspris.

Lars Engström håller föredrag om Marinflyget.

Väl mött!!! 

Styrelsen YR 

P.S. Medlemsavgift kan betalas på plats eller via plusgirot 227977-6


Bindande anmälan, svar senast 12 feb

Sätt in 100 kr på plusgirot 227977-6 i förväg!

Signatur:.................................................